Obrady KRS jawne.

W dniu 17 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy zgodnie zktórymi obrady Krajowej Rady Sądownictwa będą obowiązkowo transmitowane w internecie. Jest to nowa całkowicie regulacja, ktora do tej pory nie występowała. Zgodnie z nowymi przepisami: ,,art. 20 : ,,Obrady są transmitowane za pośrednictwem Internetu, chyba że Rada podejmie uchwałę o wyłączeniu jawności posiedzenia. Rada wyłącza jawność...

Read More

Jawność obrad rady osiedla.

WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 14.9.2017 r. (II SA/OL 529/17)  kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w bardzo rzadko spotykanym zakresie. W sprawie bowiem chodzi o zakaz wstępu na posiedzene Rady Osiedla. A co jeszcze ciekawsze, w sprawie skargę do WSA złożył Rzecznik Praw Obywatelskich, który zaskarzył do WSA czynność Przewodniczącego RAdy Osiedla w postacji zakazu wstępu na...

Read More

Nowości w projekcie z 8.1.18 ?

Kolejny etap prac nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. W dniu 8 stycznia 2018 r. ukazała się czwarta wersja projektu. link W dniu 9 stycznia projekt został przeznaczony do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.   W treści projektowanej ustawy pojawiły się trzy ważne zmiany: Nowa definicja informacji publicznej. Proponowana definicja brzmi: Art. 2 ust. 1 pkt 2:...

Read More

,,Ścieki” inf. publiczną

NSA w wyroku z dnia 11.10.2017 r. ( I OSK 3328/15) kontrolowął proces realizacji prawa do informajci, w ramach którego Wnioskodawca wystąpił do spółki komunanej Wodociagi z nastepującym pytaniem: ilu podmiotom będącym przedsiębiorcami, w tym zajmującymi się gospodarką odpadami,w latach 2013 i 2014 Wodociągi nakazały zamontowanie urządzeń pomiarowych w oparciu o art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 7...

Read More

8.1.2018 – najnowsza wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 8 stycznia 2018 r.  ukazał się najnowszy projekt ustawy o jawności życia publicznego. link do strony ; To już IV wersja. projekt  wersja IV 8 stycznia 2018   uzasadnienie do projektu z 8 stycznia wzor oswiadczenia     instrukcja wypelniania oswiadczenia zgloszenie do rejestru korzysci     zestawienie uwag Resortowych Opinia fundacji JAWNOSC.PL ...

Read More