Nowa opinia n./t. BIP a WWW i REUSE

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się najnowsza opinia dr Piotra Sitniewskiego. Opinia dotyczy zagadnień związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego w kontekście prawa do informacji, zamieszczanianagrań z sesji na BIP, oraz prowadzenia portali internetowych przez gminę nie będących stroną BIP. Link do...

Read More

Wykaz regulacji w/s kosztów.

Badanie na temat kosztów udostępniania informacji publicznej pozwoliło na zebranie kilkudziesięciu regulacji wewnętrznych jakie obowiązują w urzędach miast, urzędach wojewódzkich i urzedach marszałkowskich odnośnie zasad udosteniania infomracji publicznej. Poniżej zamieszczam linki do wewnętrznych regulacji w tych urzędach, w których one występują.  URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE ...

Read More

Koszty – badania najnowsze.

W najbliższym numerze kwartalnika (4/2019) ,Informacja w Administracji” ukaże się mój najnowszy artykuł – opracowanie wyników badań na temat kosztów udostępniania informacji publicznej w Polsce. Badanie jest już trzecim z rzędu. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone w 2013 r. (pobierz), kolejne w 2016 r.  (pobierz). Obecne badanie tak jak dotychczasowe obejmowało wszystkie urzędy...

Read More

Opinia NR 23 – przyczyna nieobecności w pracy.

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakłądce OPINIE ukazała się krótka opinia – NR 23 –  dr Piotra Sitniewskiego dotycząca kwestii przyczyny nieobecności w pracy wójta. Link bezpośredni 

Read More

Korekta oświadczeń majątkowych i ich analiza – czy są jawne?

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakłądce OPINIE ukazała się najnowsza opinia – NR 22 –  dr Piotra Sitniewskiego dotycząca kwestii statusu i jawności korekt oświadczeń majątkowych  oraz ich analizy przez podmiot przyjmujący. Link bezpośredni 

Read More