Status myśliwego nie wyłącza UDIP

NSA w wyroku z dnia 15.4.216 r., (I OSK 96/15) kontrolował proces realizacji prawa do infomracji, w ramach którego członek Polskiego związku Łowieckiego wystapił do jednego z kół z wnioskiem o dostęp do informacji.Pomińmy zakres zapytania, gdyż nie to jest istotne w sprawie. NSA uchylając wyrok WSA w Lublinie stwierdził m.in.: ,,z faktu, iż dana osoba ma dostęp do określonej informacji...

Read More

Jawność umów z Lasami Państwowymi.

WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 7.6.2018 r. (II SA/Rz 10/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca zwrócił się do Nadleśniczego o udostępnienie następujących informacji: ,,1. informację o liczbie pozyskanego drewna w latach 2015, 2016 i 2017; 2. informacji komu przekazane zostało uzyskane drewno w latach 2015, 2016 i 2017, poprzez podanie listy...

Read More

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest podmiotem obowiązanym do stosowania udip.

WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 12.7.2018 r., (IV SAB/Gl 70/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wniosek został skierowany do Zarządu ROD. Pomijając kwestię samych pytań zadanych we wniosku, istotne są rozważania WSA w Gliwicach, z których wynika, że Zarząd ROD może zostać uznany za podmiot realizujący zadania publiczne, a tym samym w tym zakresie stać się...

Read More

Lista kandydatów do SN

W dniu 2 sierpnia 2018 r. została upubliczniona lista kandydatów do SN . Do pobrania lista...

Read More

Raport z kontroli schroniska dla zwierząt jest jawną informacją publiczną.

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r. (IV SAB/Po 27/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca zwrócił się ,,drogą elektroniczną do Lekarz Weterynarii z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej: treści i postaci raportu z wizytacji schroniska dla zwierząt w G. za 2016r. Stowarzyszenie wniosło o udzielenie informacji na skrytkę ePUAP...

Read More

Wykaz adresów lokali z zaległością jest chroniony.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 maja 2018 r. (IV SA/Wr 147/18) kontrolował proces realizacji prawa do infomracji, w raach którego wnioskodawca zwrócił się o ,,udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie udzielenia informacji poprzez wskazanie „(…) adresów lokali pod Zarządem Zasobu Komunalnego (nazwa ulicy lub miejscowości, numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz...

Read More