Co ma zrobić SKO? Ważny wyrok NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11.4.2019 r. (I OSK 1344/17) kontrolował proces realizacji prawa do infomracji, oddalając skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie z 7.2.2017 (II SA/Kr 1464/16). STAN FAKTYCZNY Wnioskodawca wniósł o udostępnienie informacji publicznej zawartej w prowadzonym przez Burmistrza rejestrze decyzji o warunkach zabudowy wydanych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do...

Read More

CZY IODO pełni funkcję publiczną? Nasza opinia już dostępna.

Zdaję sobie sprawę z kontrowersyjności stwierdzenia – Moim zdaniem IODO nie jest osobą pełniącą funkcje publiczne w rozumieniu prawa do informacji. Osobiście jestem zwolennikiem wąskiego ujmowania podmiotowo osób pełniących funkcje publiczne, przy jednoczesnym dość szerokim zakresie jawności informacji o tego typu osobach. Od jakiegoś czasu przyświeca mi idea wedle której każdy podmiot...

Read More

NIE MAM- MUSZĘ WYJAŚNIĆ DLACZEGO – czyli obiektywnie przekonywująco to uwiarygodnić. BRAWO N.S.A.

NSA w wyroku z dnia 22.3.2019 r. (I OSK 1251/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji,w ramach którego do burmistrza zwrócił się w trybie u.d.i.p. wnioskodawca o udostępnienie decyzji wydanej kilkanaście lat temu. Burmistrz odpowiedział, że nie posiada żądanej informacji. POminę w daslzej cześci ustalenia WSA we Wrocławiu, który oddalił skargę (wyrok z 19.1.2017 r.; IV SAB/Wr...

Read More

Instrumenty dzielenia ryzyka cen leków jako informacja publiczna.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 25.1.2019 r., (II SA/WA 1147/18 – wyrok prawmocny) kontrolowął proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego do Mnistra Zdrowia zwrócił się wnioskodawca z wnioskiem o udostępnienie: ,,danych źródłowych, przyjętych założeń z uzasadnieniem i przeprowadzonych obliczeń, które doprowadziły do oszacowania, że „bez RSS [instrumentów dzielenia...

Read More

Arcybiskip jako adresat wniosku w trybie u.d.i.p.?

WSA w Łodzi w wyroku z dnia 16.5.2019 r. (II SAB/Łd 7/19) w procesie kontroli realizacji prawa do informacji publicznej, stwierdził, że w tej konkretnej sprawie adresat wniosku jakim był ordynariusz miejsca, czyli właściwy miejscowo Arcybiskup, nie jest podmiotem obowiązanym.  Na dzień 10.6.2019 r. wyrok nie jest prawomocny.  TREŚĆ WNIOSKU  Wnioskodawca zwrócił się w trybie u.d.i.p. do...

Read More

Odmowa bez klauzuli – wyrok NSA.

NSA w wyroku z dnia 25.4.2019 r. (I OSK 2344/18) kontrolowął proces realizacji prawa do informacji, rozpatrując skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie z dnia 28.2.2018 r. (II SA/Wa 1786/17) . Skarga kasacyjna została oddalona. TEZA WYROKU NSA :  ,,do uznania, że dana informacja publiczna stanowi prawnie chronioną informację niejawną, nie jest konieczne opatrzenie jej jedną z klauzul...

Read More