Granty na projekty wzmacniające Społeczeństwo obywatelskie.

Black Sea Trust prowadzi nabór wniosków w programie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska jednym z priorytetów. Termin do 1 października. Poniższa informacja pochodzi ze strony www.ngo.pl link – :  tekst w oryginale tutaj ,,Projekty mogą być zainicjowane przez organizację pozarządową, zarejestrowaną w jednym z następujących krajów: Czechy, Słowacja,...

Read More

Jawność obsadzania stanowisk -analiza.

Informacja przekazana przez Fundację Batorego: ,,Osoby zasiadające na najwyższych stanowiskach w kluczowych instytucjach państwa, jak Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, czy Rada Polityki Pieniężnej nie pochodzą z powszechnych wyborów, lecz są mianowane przez polityków. Dlatego proces wyboru na te funkcje powinien być przejrzysty i otwarty. Powinien być oparty o...

Read More

PKP CArgo – podmiotem zobowiązanym ??

NSA w wyroku z dnia 27.7.2017 (I OSK 2917/15)  kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w którym Wnioskodawca zwrócił się do PKP Cargo o udostępnienie: ,,informacji dotyczących umowy na podstawie której PKP Cargo S.A. weszła w posiadanie 13 wagonów Orient Expressu, znajdujących się na terenie portu przeładunkowego w M.: 1) rodzaju umowy zawartej z właścicielem ww. wagonów (czy jest to...

Read More

Konsultacje nowego prawa – RODO

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji ukazała się informacja na temat możliwości uczestniczenia do dnia 13.10.2017 r. przez każdego zainteresowanego w konsultacjach projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych. LINK Celem tych konsultacji jest zebranie możliwie najszerszego spektrum opinii dotyczących...

Read More

Jawność wynagrodzeń i wykształcenia.

WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 9 sierpnia 2017 r., (II SAB/Gd 48/17)  kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w którym Wnioskodawca wystąpił do starosty o udostępnienie: ,,1. wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie...

Read More

Kim jest osoba pełniąca funkcje publiczną?

W najnowszym numerze ,,Informacja w administracji” 3/2017 ukazał się mój artykuł na temat ,,Kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną ” w rozumieniu prawa do informacji publicznej. Link do czasopisma: link  ,,(…) Analiza orzecznictwa sądowego pozwala przyjąć, że ścierają się ze sobą dwa sposoby definiowania osób pełniących funkcje publiczne: definicja funkcjonalna, oraz...

Read More