COVID-19 a prawo do informacji.

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się najnowsza opinia nr 39 dr Piotra Sitniewskiego na temat: ,,COVID-19 A UDIP” – W jakim zakresie tzw. specustawa COVID – 19 wpływa na terminy załatwiania spraw w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zapraszam do lektury i jednocześnie zapraszam na pierwsze szkolenie online jakie będę prowadził w...

Read More

Jawność danych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne.

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się najnowsza opinia autorstwa dr Piotra Sitniewskiego dotycząca jawności danych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w procesie budowlanym (art. 12 prawa budowlanego) finansowanym ze środków publicznych.  

Read More

UDIP w czasie kwarantanny-szkolenia online ruszyły.

Szanowni Państwo, SZKOLENIE prowadzone przez dr Piotra Sitniewskiego na temat: ,,DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – W SPECYFICE KWARANTANNY” ODBĘDZIĘ SIĘ ONLINE w dniach : 8 kwietnia 2020 r. (zapisy TUTAJ) zgłoszenie 17 kwietnia  2020 R. (zapisy TUTAJ) zgłoszenie

Read More

Sesje bez publiczności – czy mogą się odbyć?

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazał sie najnowsza opinia nr 37 Piotra Sitniewskiego, która stara sie udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy w obecnym stanie prawnym istnieje prawna możliwość, by sesje rad gmin, powiatów, oraz sejmików województw odbywały się bez udziału publiczności? Link do opinii 

Read More

Wynagrodzenia piłkarzy – czy są jawne?

Szanowni Państwo,  Fundacja JAWNOSC.PL  otrzymała bardzo ciekawe zapytanie od internauty, dotyczące możliwości skutecznego wnioskowania o wynagrodzenie piłkarzy jednego z kubów Ekstraklasy. Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE zamieszczona została OPINIA NR 36 autorstwa dr Piotra Sitniewskiego w tym zakresie. Link do opinii.    

Read More

Jawność protokołu komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły.

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się najnowsza opinia autorstwa dr Piotra Sitniewskiego odnosząca się do odpowiedzi na pytanie – w jakim zakresie można ujawnić w trybie ustawy o dostępie do informacji protokół z komisji konkursowej. Skan opinii:

Read More