Przedsiębiorco licz się z jawnością !

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 5.12.2019 r. (IV SA/Wr 389/19) poczynił  bardzo ważne, ciekawe, i pogłębione rozważania na temat jawności z punktu widzenia tajemnicy przedsiębiorcy. Sędzią sprawozdawcą w sprawie była Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska. WYROK WSA  WYROK WSA   WYROK WSA    Wyrok polecam każdemu kto albo skutecznie chce dochodzic jawności umów, ale i tym, którzy w zakresie...

Read More

KOSZTY DOSTĘPU – wyniki badań.

W najnowszym numerze kwartalnika (4/2019) ,Informacja w Administracji” ukazał się mój najnowszy artykuł – opracowanie wyników badań na temat kosztów udostępniania informacji publicznej w Polsce. Badanie jest już trzecim z rzędu. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone w 2013 r. (pobierz), kolejne w 2016 r.  (pobierz). Obecne badanie tak jak dotychczasowe obejmowało wszystkie urzędy...

Read More

INF. O DRODZE GMINNEJ – NOWA OPINIA

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE, ukazała się najnowsza opinia nr 29 autorstwa dr Piotra Sitniewskiego dotycząca następującego zagadnienia: w jakim trybie nalezy udostępniać informacje o dordze gminnej. Opinia jest pokłosiem wniosku jaki wpłynął do kilku urzedów od jednego z wnioskodawców. Pozdrawiam

Read More

OSNOWY GEODEZYJNE – w jakim trybie udostępniać? NOWA OPINIA.

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE, ukazała się najnowsza opinia nr 28 autorstwa dr Piotra Sitniewskiego dotycząca następującego zagadnienia: w jakim trybie istnieje możłiwość udostępniania osnów geodezyjnych. Opinia jest pokłosiem masowego wniosku jaki wpłynął do wielu starostw powiatowych od jednego z wnioskodawców. Pozdrawiam

Read More

Tajemnica przedsiębiorcy -jak ją uzasadaniać.

WSA w Warszawie w wyroku z 8.11.2019 r. (II SA/Wa 1049/19) poczynił ciekawe rozważania i dokładną analize sytuacji w której GDDKiA odmówiła udostęnienie okręslonych umów z powołanie się na tajemnicę przedsiębiorcy. W wyroku WSA czytamy m.in.:  ,,W doktrynie przyjmuje się, że ze stanem poufności będziemy mieli do czynienia tylko wtedy, gdy przedsiębiorca kontroluje liczbę i charakter osób...

Read More

Arkusz organizacyjny to prosta a nie przetworzona informacja publiczna!

WSA w Bydgoszczy w wyroku z 16.10.2019 r. (II SAB/Bd 595/19) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca wystąpił o udostępnienie kserokopii arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2018/2019 wraz z aneksami i danymi osobowymi nauczycieli oraz z informacją o kwalifikacjach nauczycieli. Adresat wniosku wyraził...

Read More