Petycja FRDL Rzeszów o zmianę UDIP.

Pod tym linkiem znajdziecie PAństwo treść petycji złożonej przez Podkarpackie Forum Sekretarzy działające przy FRDL Rzeszów link dotyczącej zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej  komentarz dr Piotr Sitniewski –...

Read More

Jawność wynagrodzeń w UM.

WSA w Łodzi w nieprawomocnym wyroku z dnia 16 stycznia 2018 r. (II SAB/Łd 230/17) kontrolowął proces realizacji prawa do infomracji w ramach którego Wnioskodawca zwrócił się do Prezydenta MIasta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej ,,w zakresie listy wynagrodzeń i premii wypłaconych pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta w R., za miesiące styczeń – wrzesień 2017 roku...

Read More

SKO odmowa =Prezes podpisuje !

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 25 stycznia 2018 r. (II SA/Go 1116/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji publicznej w ramach ktorego Wnioskodawca zwrócił się do SKO z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci: ,,kserokopii delegacji służbowych prezesa SKO – R.M. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 4 sierpnia 2017 r. oraz o kopie delegacji członków...

Read More

Łowcy kosztów sądowych ?

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 2017 r. (II SAB/Wa 351/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego Wnioskodawca wystapił do Miejskich Zakładów Autobusowych  o udostępnienie informacji w  zakresie : ,,Od jakiegoś czasu w autobusach MZA wyświetlany jest filmik przedstawiający zasady przewożenia rowerów w autobusach. Nie jestem w stanie znaleźć go w internecic,...

Read More

PKS jest podmiotem zobowiązanym.

WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 30 stycznia 2018 r. (II SAB/Ol 3/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji w ramach którego Wnioskodawca zwrócił się do PKS o udostępnienie: ,,1) ile osób jest upoważnionych do kontroli biletów? 2) czy kontrolerzy zatrudnieni są bezpośrednio w przedsiębiorstwie, czy też kontrolę biletów realizuje podmiot zewnętrzny? O ile jest to podmiot zewnętrzny, to...

Read More

Fundusz sołecki w praktyce

Na stronie Fundacji Batorego ukazało się ciekawe opracowanie mające na celu przybliżenie funkcjonowania funduszu sołeckiego w praktyce. Zachęcam do zapoznania się. link...

Read More