Nowa opinia – Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Szanowni Państwo,  W odpowiedzi na otrzymane zapytanie odnośnie wniosku jaki wpłynął do jednego z urzedów, a dotyczący ujawnienia listy osób co do których wojewoda wnioskował do Prezydenta R.P. o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, zamieszczam moją opinię na ten temat. link do pobrania opinii nr 27 Opinia NR 27 jest dostępna na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE (góra strony...

Read More

Nowa opinia – n/t masowego wniosku.

Szanowni Państwo,  W odpowiedzi na kilka otrzymanych podobnych zapytań odnośnie wniosku jaki wpłynął do urzędów samorządowych, zamieszczam moją opinie na ten temat. link do pobrania opinii nr 26 Opinia NR 26 jest dostępna na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE (góra strony po lewej)....

Read More

Nowa opinia – uzasadnienie odznaczenia – czy jest jawne.

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się najnowsza opinia dr PIotra Sitniewskiego – OPINIA NR 25 dotycząca zagadnienia czy  uzasadnienie odznaczenia państwowego stanowi informację publiczną. Link bezpośredni 

Read More

Inne rodzaje bytów.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 5.09.2019 r. (IV SAB/Wr 144/19) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca zwrócił się do Polskiego Związku Łowieckiego z całym szeregiem pytań, które w znaczącej mierze odnosiły się do oceny faktów, oraz próby otrztymania wypowiedzi ocennych odnośnie ocenianych przez samego wnioskodawcę określonych stanów prawnych czy...

Read More

Wykaz dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania przygotowawczego, posiada walor informacji publicznej.

WSA Białymstoku w wyroku z dnia 29.10.2019 r. (II SAB/Bk 88/19) kontrolował proces realizacji prawa do informacji staiając nastepująca tezę: ,,Informacja w postaci wykazu dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania przygotowawczego, posiada walor informacji publicznej”.  STAN FAKTYCZNY  Wnioskodawca swrócił się do Prokuratury o udostępnienie ,,informacji publicznej przez udostępnienie...

Read More

Nowa opinia n./t. BIP a WWW i REUSE

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się najnowsza opinia dr Piotra Sitniewskiego. Opinia dotyczy zagadnień związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego w kontekście prawa do informacji, zamieszczanianagrań z sesji na BIP, oraz prowadzenia portali internetowych przez gminę nie będących stroną BIP. Link do...

Read More