Opinia Polaków o samorządach.

Na stronie fundacji Batorego ukazał się raport p.t.: ,,Polacy o samorządach – Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej„. Autorzy Adam Gendźwiłł Marta Żerkowska-Balas. całość raportu tutaj   Streszczenie raportu:  Raport koncentruje się na aktualnym stanie i zmianach opinii publicznej na temat samorządu terytorialnego. Relacjonuje wyniki badań sondażowych CBOS, odnosi...

Read More

Wniosek FAX=em – TAk zdaniem NSA.

W NSA zapadł bardzo ważny wyrok z praktycznego puktu widzenia. NSA w wyroku z dnia 6 marca 2018 r. ( I OSK 2577/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, rozpatrując skargę kasacyjną od wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 27.6.2017 r. (IV SAB/Wr 91/17) . Podstawowy przekaz jaki wynika z powyższego wyroku NSA brzmi: wniosek o dostep do informacji publicznej można złożyć za pośrednictwem...

Read More

Anonim jako nośnik informacji publicznej ?

NSA w wyroku z dnia 28 lutego 2018 r. (I OSK 2100/17) uchylił wyrok WSA w Gliwicach z dnia  9 maja 2017 r.  (IV SAB/Gl 30/17) . W sprawie wnioskodawca wystąpił ,,o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii wszystkich dokumentów dotyczących pracy komisji antymobbingowej, działającej w kwietniu 2016 r. i badającej relacje panujące w zespole nr 4, w szczególności pisma...

Read More

Wysokość diet członków Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej jest jawna.

NSA w Warszawie w wyroku z dnia 8.12.2017 r., (I OSK 334/16) uchylił wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15.10.2015 r. (II SAB/Sz 98/15) . W sprawie wnioskodawca ,,zwrócił się do Okręgowej Rady Adwokackiej o udostępnienie informacji poprzez imienne podanie wysokości diet wypłaconych poszczególnym członkom prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej za rok 2013″. WSA w Szczecinie oddalił skargę...

Read More

Jak stosować zmiany w K.p.a. ?

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Czego dotyczą zmiany i jak je stosować? MInisterstwo Rozwoju na swojej stronie zamieściło w maju 2017 r. broszurę jak stosować zmiany w k.p.a. Broszura do pobrania...

Read More

Ubezpieczenia NNW w szkole jako informacja publiczna ?

W ostatnich kilku tygodniach po całym Kraju krąży wniosek anonimowy składany przez podmiot, który nie podaje żadnych swoich danych, a wniosek dotyczy mówiąć najogólniej ubezpieczeń od następstw NNW uczniów/wychowanków. Wniosek jest masowy, i w sposób naturalny powstała potrzeba odpowiedzi na liczne zapytania w tym zakresie jakie otrzymałem. Pozwalam sobie zatem na podzielenie się z Państwem...

Read More