Weź udział w Lidze NGOs

Liga NGOs to nowoczesna forma rozwoju dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Decydując się na udział w programie zyskujesz możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez znakomitych wykładowców i trenerów. Warsztaty z uczestnikami prowadzić będą osoby specjalizujące się w pozyskiwaniu środków oraz menedżerowie m.in. z Google. Z nami będziesz trenować umiejętność pisania wniosków, wystąpień...

Read More

Trwa nabór.

Rusza rekrutacja do kolejnej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych. O szkole Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu...

Read More

Jawność operatów szacunkowych w trybie UDIP – tak ! (NSA)

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18.6.2019 r. (I OSK 237/17) uchylił zaskarżony wyrok WSA we Wrocławiu w części, zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku oraz stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. NSA orzekł m.in.: ,,skoro w ustawie o gospodarce nieruchomościami nie zostały uregulowane zasady i tryb dostępu do informacji publicznej, to do tych...

Read More

Dane statystyczne a dostęp do informacji publicznej.

Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się OPINIA nr 18 na temat: ,Statystyka o dostep do informacji

Read More

Własny spór nie wyklucza prawa do informacji.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 czerwca 2019 r. (I OSK 2788/18) kontrolowął proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego, stwierdził m.in.: ,,Samo formułowanie wniosku na potrzeby toczącego się postępowania administracyjnego, co do zasady nie wyłącza możliwości domagania się udostępnienia informacji związanych z wydawanymi przez organ decyzjami w podobnych sprawach – w...

Read More

Czym są ,,zasady” a czym ,,tryb” w rozumieniu art. 1 ust. 2 UDIP (wyrok NSA w/s list poparcia KRS).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2019 r.  (I OSK 4282/18) nakazującym Marszałkowi Sejmu ujawnienie zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, o jakich mowa w art. 11c ustawy oKRS z 12.5.2011 r. (t.j. z 5.12.2018 r., Dz.U.  z 2019 r., poz. 84), poza samym meritum sprawy, który jest oczywisty, poczynił bardzo istotne rozważania na temat pojęcia zasad i trybu dostępu...

Read More