Arcyważny kontrowersyjny wyrok NSA !! Ocena okresowa nie jest informacją publiczną !!

NSA w wyroku z dnia 18.9.2018 r. (I OSK 2434/16) rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie (wyrok z dnia 13.5.2016 r. II SA/Wa 2167/15) , oddalając skargę kasacyjną. NSA orzekł m.in: ,,żądane przez wnioskodawcę dokumenty – oceny okresowe urzędników lub pracowników służby cywilnej nie mieszczą się w katalogu informacji o sprawach publicznych (art. 1 ust 1 u.d.i.p.), ani o...

Read More

Nagrania obrad-czy można odmówić?

Na stronie Przeglądu Sejmowego zamieszczona została opinia prawna (napisana została 3 lipca 2018 r.) autorstwa mgr Ilony Szczepańskiej-Kulik dotycząca następującego zapytania: ,,Czy udostępnienie informacji publicznej na wniosek w formie przekazania nagrania z sesji rady miasta narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony...

Read More

Dokument wewnętrzny w praktyce.

WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 15.11.2018 r. (II SAB/Ol 84/18) kontrolowął proces realizacji prawa do infomracji, w ramach którego wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego  z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie „wszelkiej dokumentacji wytworzonej w związku z wnioskiem Spółki z dnia 11 czerwca 2018r., dotyczącego organizacji konkursów na...

Read More

Już w księgarniach najnowsza moja książka.

Szanowni Państwo,  Zapraszam do zapoznania się z najnowszą moją książką, monografią habilitacyjną pod tytułem ,,Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego„. Wydawnictwo C.H. BECK. Zamieszczam poniżej : spis treści  darmowy fragment tekstu  Pozdrawiam serdecznie. dr Piotr...

Read More

Ostatni taki wyrok-roboczy charakter nagrań z sesji rady.

WSA w Kielcach w wyroku z dnia 24.10.2018 r. (II SAB/Ke 65/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca wystąpił do Wójta o udostępnienie informacji publicznej, wskazując o jaką informację chodzi (projekt protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 13 sierpnia i 17 sierpnia 2018 r.) i formę jej udostępnienia (kopia nagrania CD z ww. sesji). W odpowiedzi Wójt...

Read More

„Leśnym Ludkom” dziękujemy.

NSA w wyroku z dnia 6.112.2018 r. (I OSK 457/17) po raz kolejny potwierdził, że w sytuacji gdy podmiot obowiązany składa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a w sprawie zachodzi przesłanka do wydania decyzji administracyjnej (patrz art. 16 ust. 1  UDIP: odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14...

Read More