,,Przetworzenie” to nie antidotum na wszystko !! ciekawy wyrok WSA W-wa

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30.1.2019 r. (II SA/Wa 936/18) kontrolował proces realizacji prawa do infomracji w ramach którego wnioskdawca zwrócił się do Wojewody o udostępnienie: TREŚĆ ŻĄDANIA – ,, treści wszystkich decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę w latach 2016 – 2018, w trybie art. 8 i art. 15 ustawy z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych...

Read More

Wnioski Prokuratury Okręgowej o przedłużenie okresu śledztwa nie stanowią informacji publicznej. Wyrok NSA.

NSA w wyroku z dnia 4.4.2019 r. (I OSK 1709/17) kontrolując proces realizacji prawa do informacji , uchylił wyrok WSA w Gliwicach (wyrok z dnia 14.3.2017 r. IV SAB/Gl 14/17) . STAN FAKTYCZNY  Wnioskodawca zwrócił się do Prokuratury Regionalnej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, skanów wszystkich wniosków Prokuratury...

Read More

Imiona i nazwiska właścicieli działek jakie przeszły na gminę (podział pod drogę) są jawne.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 31.1.2019 r. (II SA/Wa 945/18) kontrolowął proces realizacji prawa do informacji w ramach którego wnioskodawca skierował do gminy 75 wniosków o udostępnienie w trybie u.d.i.p. informacji publicznej poprzez przesłanie kopii decyzji zatwierdzających podział działek o wskazanych numerach ewidencyjnych. STAN FAKTYCZNY: właściciele działek – w sposób dobrowolny –...

Read More

Ujawnienie danych osób fizycznych nie zawsze jest konieczne.

WSA w Warszawie w wyroku z 15.1.2019 r. (II SA/Wa 1455/18) kontrolowął proces realizacji prawa do infomracji, w raamch którego stowarzyszenie zwróciło się do MSWiA o udostępnienie informacji publicznej dotyczących ,,dotacji przekazanych Stowarzyszeniu „[…]” w […], Stowarzyszeniu […] w […] i Uniwersytetowi […] w […], tj.: skanów umów na realizację...

Read More

Można wyliczyć koszty nadgodzin pracy pracownika urzędu – wyrok NSA.

NSA w wyroku z dnia 28.3.2019 r. (I OSK 1302/17) oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Gliwicach z dnia 21.11.2016 r. (IV SA/Gl 455/16). W sprawie Wnioskodawca wystąpił do Wójta Gminy Ś. z żądaniem udostępnienia informacji publicznej obejmującej wszystkie zakupy, które dokonał Wójt Gminy Ś. (Urząd Gminy) w latach 2010 – 2015. Przedmiotem wniosku objęte zostały wszystkie zakupy nie...

Read More

Seminarium n.t. RODO a UDIP i REUSE. 8 maj.W-wa.

Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN zaprasza do wzięcia udziału w otwartym seminarium naukowym pt. „Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego a ochrona danych osobowych w świetle RODO”. Planowany program seminarium: Wpływ RODO na relację dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych (dr Grzegorz Sibiga,...

Read More