Opinia fundacji JAWNOSC.PL o wersji z 13.11.projektu ustawy o jawności życia publicznego.

Fundacja JAWNOSC.PL zamieszcza poniżej treść opinii dr Piotra Sitniewskiego na temat projektu ustawy o jawności życia publicznego – wersja z 13 listopada 2017 r. 

skan opini fundacja JAWNOSC.PL wersja ustawy z 13 11 2017

Comments are closed.