Sygnaliści – projekt NGO-sów.

Na stronie www.sygnalista.pl zamieszczony został obywatelski projekt ustawy o sygnalistach, którego autorem są NGO-sy: Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Związków Zawodowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Instytut Spraw Publicznych

Organizacje zapraszają do zgłaszania uwag do 11 maja 2018 r.

Uwagi można zgłaszać online za posrednictwem formularza: link

Comments are closed.