UDIP dla początkujących –pytania i odpowiedzi, wzory pism- szkolenie online

W dniu 4 września 2020 r. dr Piotr Sitniewski poprowadzi szkolenie online dotyczące podstawowych zasad realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznych z 6.9.2001 r. ZAPISY NA SZKOLENIE

W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem pocztą najnowszą książkę autorstwa prowadzącego dr Piotra Sitniewskiego p.t.: ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism”. Dlatego zachęcamy do jak najszybszego zapisywania się, byśmy mogli jak najszybciej dosłać Państwu książkę.

Program szkolenia :

1)     ZAKRES PODMIOTOWY PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

2)    FORMY WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

3)    TERMIN ROZPOZNANIA WNIOSKU

4)    PROWADZENIE STRONY BIP

5)    ZASADY KARDYNALNE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

a)     Obowiązany do realizacji wniosku jest ten podmiot, który posiada informację

b)    Pierwszeństwo przepisów szczególnych

c)     Anonimizacja jako przejaw pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów z ochroną wartości prawnie chronionych

d)    Właściwość formy prawnej działania

e)    Odformalizowanie postępowania wnioskowego

f)     Odmienność formy od sposobu udostępnienia informacji

ZAPISY NA SZKOLENIE

Spis treści książki:

https://www.profinfo.pl/sklep/dostep-do-informacji-publicznej-pytania-i-odpowiedzi-wzory-pism,126397.html

ZAPISY NA SZKOLENIE

Szkolenie prowadzi dr Piotr Sitniewski:

 1. autor najnowszej książki: ,,Zasady dostępu do informacji publicznej” pytanie i odpowiedzi, wzory pism”, Wolters Kluwer luty 2020 r.
 2. prowadzi stronę www.jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego,
 3. bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2003 r. przeprowadził ponad 650 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce ponad 14.500 osób przeszkolonych)
 4. od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej
  w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie,
 5. autor monografii habilitacyjnej ,,Zasad jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, C.H. Beck grudzień 2018 r.
 6. autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”; – nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego
 7. autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” WoltersKluwer 2016 r.
 8. autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014 r.
 9. członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-16.10 2012. www.pka.edu.pl Obecnie ekspert  Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia pracodawców.
 10. autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011),
 11. członek SKO w Białymstoku,- w latach 2004 – 2008.
 12. prowadzi stronę www.jawnoscsamorzadu.pl – kierownik projektu z funduszy norweskich (badaniem objęto 619 jednostek w całej Polsce – jawność funkcjonowania rad miast
  i powiatów).
 13. Prowadzi stronę www.dostepdoinformacjiszkolenia.pl
 14. Kontakt z prowadzącym: jawnosc.pl@gmail.com lub za pośrednictwem facebooka @jawnoscpl czy Twittera @jawnoscpl

Comments are closed.