BIP w więzieniach.

W ostatnim czasie wpłynęło do mnie kilka zapytań z instytucji, które otrzymują od osób pozbawionych wolności wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Różny charakter mają te wnioski, czasem niezwykle obszerny, ale nie o tym tu chciałbym w tym momencie nieco powiedzieć. To co się w trakcie tych rozmów przewijało to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy osoby osadzone mogę podnosić fakt odosobnienia jako argument dla twierdzenia, że nie posiadają one dostępu do internetu. A tym samym, że nie można im odmówić w świetle art. 10 ust. 1 u.d.i.p. prawa do informacji w trybie wnioskowym poprzez odesłanie do strony BIP. Jak wygląda w formalnym ujęciu ta sytuacja wynika z zarządzeń Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, które załączam poniżej.

Comments are closed.