Cel działania

Zwiększenie świadomości prawnej w zakresie prawa do informacji publicznej. Podejmowane przedsięwzięcia mają na celu popularyzację wiedzy na temat prawa do informacji publicznej, oraz przygotowanie i dostarczenie gotowych instrumentów pozwalających osobom zainteresowanym praktyczną realizację prawa do informacji publicznej. W ramach prowadzonych działań udzielamy praktycznych porad w zakresie problemów występujących przy realizacji prawa do informacji publicznej, oraz udostępniamy każdemu zainteresowanemu rzeczowe rekomendacje w tym zakresie.
podejmowanie działań monitorujących przedstawicieli władz lokalnych w zakresie wykonywanych zadań publicznych. W ramach projektu prowadzimy monitoring jednostek administracji publicznej w zakresie wypełniania przez nie obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych przepisów o charakterze antykorupcyjnym.