Cel działania

Portal www.jawnosc.pl prowadzi dr Piotr Sitniewski.  

Zwiększenie świadomości prawnej w zakresie prawa do informacji publicznej. Podejmowane przedsięwzięcia mają na celu popularyzację wiedzy na temat prawa do informacji publicznej, oraz przygotowanie i dostarczenie gotowych instrumentów pozwalających wnioskodawcom, jak i adresatom wniosków, na zgodną z prawem realizację prawa do informacji.  W ramach prowadzonych działań udzielamy bezpłatnych krótkich porad w zakresie problemów występujących przy realizacji prawa do informacji publicznej. Jednocześnie realizujemy na zlecenie odpłatne opinie prawne w szerszym wymiarze, dotyczące prawa do informacji.
W ramach prowadzonych badań prowadzimy monitoring jednostek administracji publicznej w zakresie wypełniania przez nie obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych przepisów o charakterze antykorupcyjnym. O naszych zrealizowanych projektach tutaj