Kontakt

 

Fundacja JAWNOSC.PL
Skrybicze 26 h
15-606 Białystok

dr Piotr Sitniewski – Prezes Zarządu Fundacji

e-mail do Fundacji: jawnosc.pl@gmail.com

email do Prezesa zarządu: psitniewski@gmail.com

Szkolenia zamknięte /zlecenia opinii: psitniewski@gmail.com