Kontakt

 

Fundacja JAWNOSC.PL
Skrybicze 26 h
15-606 Białystok e-mail do Fundacji: jawnosc.pl@gmail.com

dr Piotr Sitniewski – Prezes Zarządu Fundacji
psitniewski@gmail.com