SZKOLENIA

Posiadamy ponad 16 lat doświadczeń szkoleniowych z zakresu dostępu do informacji publicznej. Przeprowadziliśmy w tym okresie ponad 550 szkoleń. Przeprowadzamy na zlecenie szkolenia zamknięte, ,,szytę na miarę” – czyli dostosowane do potrzeb i secyfiki konkretnej instytucji, z dwóch obszarów: zasady dostępu do informacji publicznej, oraz zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Szczegóły na stronie www.dostepdoinformacjiszkolenia.pl 

Dr Piotr Sitniewski od 2008 r. prowadzi szkolenia dla członków korpusu Służby Cywilnej z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.

Prowadził szkolenia zamknięte skierowane do:

 • pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (centrala w Warszawie)
 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Ministerstwa Środowiska,
 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
 • Ministerstwa Cyfryzacji,
 • Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
 • Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
 • Pracowników Biura GIODO
 • Funkcjonariuszy wojewódzkich komend Państwowej Straży Pożarnej
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 • Głównego Urzędu Miar,
 • Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
 • Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw,
 • Instytutu Pamięci Narodowej,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • Powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (woj. Mazowieckie),
 • Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
 • sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych,
 • członków okręgowych izb radców prawnych,
 • aplikantów radcowskich,
 • członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
 • pracowników sądów powszechnych,
 • przewodniczących rad gmin i powiatów,
 • pracowników biur rady miasta i rady powiatu,
 • sekretarzy miast i sekretarzy powiatów,
 • radnych wszystkich trzech szczebli samorządowych,
 • pracowników urzędów marszałkowskich,
 • administratorów stron BIP-owskich,
 • pracowników starostw,
 • pracowników Izb Skarbowych, i Izb Celnych,
 • pracowników urzędów skarbowych, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 • rzeczników prasowych urzędów, dziennikarzy.

 Przeprowadzone ponad 550 szkoleń, przeszkolone  ponad 11.100 uczestników

Szczegóły na stronie WWW.DOSTEPDOINFORMACJISZKOLENIA.PL