OPINIE

OPINIE dr P. Sitniewskiego DOTYCZĄCE PRAWA DO INFORMACJI. 


Informacja o cytowaniu: Każdy z Państwa może swobodnie wykorzystywać opinie tu zamieszczone, na każdym polu eksploatacji, pod warunkiem uznania autorstwa. Oznacza to, że opinia musi być cytowana w następujący sposób:

,,opinia  dr Piotra Sitniewskiego, prezesa fundacji JAWNOSC.PL, zamieszczona na stronie www.jawnosc.pl  w dziale opinie„. 


 1. Opinia numer 1 (8.6.2019) zasady udostępnianie wyroków sądowych
 2. Opinia numer 2 (8.6.2019)  numer telefonu komórkowego jako informacja publiczna
 3. Opinia numer 3 (6.6.2019) – anonimizacja protokołów przetargowych
 4. Opinia numer 4 (6.6.2019) – ponad 2 tysiące wniosków od 1 osoby
 5. Opinia numer 5 (1.6.2019) – wysokośc ind.wpłat z tyt.opłaty adiacenckiej
 6. Opinia numer 6 – (8.6.2019) – wniosek masowy nr 1
 7. Opinia numer 7 – (1.6.2019) –  lista kandydatów
 8. Opinia numer 8 – (12.6.2019) – wniosek masowy nr 2
 9. Opinia numer 9 – (13.6.2019) – Kto ma udzielać inf. i wydawać decyzje w przypadku wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
 10. Opinia numer 10 – (13.6.2019) – jawnośc obrad komisji organu stanowiącego
 11. Opinia numer 11 – (14.6.2019) – w/s ujawniania na BIP wniosków i odpowiedzi
 12. Opinia numer 12 – (20.6.2019) czy IODO pełni funkcje publiczne w rozumieniu UDIP
 13. Opinia numer 13 – (25.6.2019) kto ma wydać decyzje w jednostkach organizacyjnych JST
 14. Opinia numer 14 – (5.7.2019) jawnosc wniosków grantowych w nauce
 15. Opinia numer 15 – (16.7.2019) Jawność danych os. fiz. i adresów nier.. którzy otrzymali wsparcie
 16. Opinia numer 16 – (17.7.2019) OPINIA NR 16 czy projekty budowlane są jawne
 17. Opinia numer 17 – (17.7.2019) OPINIA NR 17 audyt wewnętrzny
 18. Opinia numer 18 – (17.9.2019) OPINIA NR 18 – statystyka o dostep do informacji
 19. Opinia numer 19 – (27.10.2019) OPINIA NR 19 noty dyplomatyczne w świetle prawa do informacji
 20. Opinia numer 20 – (28.10.2019) OPINIA NR 20 Wójt czy Rada
 21. Opinia numer 21 – (29.10.2019) OPINIA NR 21 wniosek masowy o IODO
 22. Opinia numer 22 – (1.11.2019) OPINIA NR 22 korekty oświadczeń i ich analiza
 23. Opinia numer 23 – (7.11.2019) OPINIA NR 23 przyczyna nieobecności w pracy
 24. Opinia numer 24 – (18.11.2019) OPINIA NR 24 WWW a BIP i ponowne wykorzystywanie
 25. Opinia numer 25 – (21.11.2019) OPINIA NR 25 uzasadnienie odznaczenia osoby
 26. Opinia numer 26 – (24.11.2019) OPINIA NR 26 wniosek masowy
 27. Opinia numer 27 – (26.11.2019) OPINIA NR 27 Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 28. Opinia numer 28 – (13.12.2019) OPINIA NR 28 Osnowa geozdezyjna
 29. Opinia numer 29 – (5.1.2020) OPINIA NR 29 inf. o drodze gminnej