OPINIE

OPINIE DOTYCZĄCE ZAKRESU PRAWA DO INFORMACJI. 


Informacja o cytowaniu: Każdy z Państwa może swobodnie wykorzystywać opinie tu zamieszczone, na każdym polu eksploatacji, pod warunkiem uznania autorstwa. Oznacza to, że opinia musi być cytowana w następujący sposób:

,,opinia  dr Piotra Sitniewskiego, prezesa fundacji JAWNOSC.PL, zamieszczona na stronie www.jawnosc.pl  w dziale opinie„. 


 1. Opinia numer 1 (8.6.2019) zasady udostępnianie wyroków sądowych
 2. Opinia numer 2 (8.6.2019)  numer telefonu komórkowego jako informacja publiczna
 3. Opinia numer 3 (6.6.2019) – anonimizacja protokołów przetargowych
 4. Opinia numer 4 (6.6.2019) – ponad 2 tysiące wniosków od 1 osoby
 5. Opinia numer 5 (1.6.2019) – wysokośc ind.wpłat z tyt.opłaty adiacenckiej
 6. Opinia numer 6 – (8.6.2019) – wniosek masowy nr 1
 7. Opinia numer 7 – (1.6.2019) –  lista kandydatów
 8. Opinia numer 8 – (12.6.2019) – wniosek masowy nr 2
 9. Opinia numer 9 – (13.6.2019) – Kto ma udzielać inf. i wydawać decyzje w przypadku wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
 10. Opinia numer 10 – (13.6.2019) – jawnośc obrad komisji organu stanowiącego
 11. Opinia numer 11 – (14.6.2019) – w/s ujawniania na BIP wniosków i odpowiedzi
 12. Opinia numer 12 – (20.6.2019) czy IODO pełni funkcje publiczne w rozumieniu UDIP
 13. Opinia numer 13 – (25.6.2019) kto ma wydać decyzje w jednostkach organizacyjnych JST
 14. Opinia numer 14 – (5.7.2019) jawnosc wniosków grantowych w nauce
 15. Opinia numer 15 – (16.7.2019) Jawność danych os. fiz. i adresów nier.. którzy otrzymali wsparcie
 16. Opinia numer 16 – (17.7.2019) OPINIA NR 16 czy projekty budowlane są jawne
 17. Opinia numer 17 – (17.7.2019) OPINIA NR 17 audyt wewnętrzny
 18. Opinia numer 18 – (17.9.2019) OPINIA NR 18 – statystyka o dostep do informacji