BIP

Portal www.jawnosc.pl, jako będący wynikiem działań finansowanych ze środków publicznych, a podejmowanych przez stowarzyszenie Pryzmat ( www.pryzmat.org.pl ) oraz Fundację FCIS ( www.fundacjafcis.pl ), traktowany pośrednio i przy zastosowaniu szerokiej interpretacji podmiotowej pojęcia podmiotu zobowiązanego, jako ,,inna instytucja realizująca zadania publiczne lub dysponująca majątkiem publicznym” w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., w zakładce BIP na stronie www.jawnosc.pl zamieszcza wszystkie informacje związane z finansowaniem ze środków publicznych zadania polegającego na prowadzeniu strony www.jawnosc.pl

W pozostałym zakresie, portal www.jawnosc.pl , którego założycielem i właścicielem praw jest Piotr Sitniewskipsitniewski@gmail.com , nie korzystał w żadnym stopniu ze środków publicznych.

Wszelkie ewentualne informacje, które dotyczą obu w/w organizacji pozarządowych związanych z ich funkcjonowaniem, są dostępne poprzez kontakt z władzami tychże organizacjami.