eksperci

Portal www.jawnosc.pl prowadzi dr Piotr Sitniewski.  

Jawność życia publicznego w państwach z ugruntowaną demokracją jest warunkiem niezbędnym dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 2001 r. stała się jedną z najważniejszych zmian jakich polski ustawodawca dokonał w ostatnich latach w aspekcie zwalczania zjawisk niepożądanych w polskiej administracji publicznej. Zmiana ta miała charakter wręcz ustrojowy, gdyż odsuwa w niepamięć czasy gdy urzędnik stawał się wyłącznym dysponentem i decydującym wedle własnego uznania o dalszym losie informacji publicznych. Tam gdzie zaczynała się tajemnica kończyła się odpowiedzialność.
 Rozumiejąc wiodącą rolę zasady jawności życia publicznego, chcemy by stała się ona z jednej strony powszechnie rozumianym prawem, z drugiej zaś powszechnie realizowanym obowiązkiem władz publicznych. Otwartość i łatwy dostęp do informacji będącej w gestii władz publicznych to zasadnicze elementy każdej sprawnie działającej demokracji. Bez nich rząd i administracja publiczna nie mogą być sprawnie rozliczane ze swoich działań.
Mamy nadzieję, że dzięki stronie www.jawnosc.pl uda się nam spopularyzować prawo do informacji, jak również dostarczyć narzędzia umożliwiające prowadzenie samodzielnych działań monitorujących poczynania władz publicznych. Wszelkie nasze poczynania mają charakter apolityczny, gdyż jako organizacja pozarządowa nie jesteśmy związani z żadną opcją polityczną.

Oferujemy bezpłatną pomoc w wyjaśnianiu pojawiających się w praktyce problemów w realizacji prawa do informacji publicznej. Problemy i pytania związane z dostępem do informacji publicznej należy zgłaszać na adres piotrsitniewski@gmail.com

LOGO_JAW_NEW1